Téradatok verziókövetése

A jelenleg létező verziókezelő rendszerek támogatást adnak a forráskódok és az
egyéb szövegalapú dokumentumok követésére, azonban a bináris, illetve egyéb speciális formátumú adatok változáskezelése egy máig erősen kiforratlan szakterület.

Q-AEGIS prototípus beépülő a Quantum GIS-be

A projektfeladat kutatási témája a téradatok hatékony revíziókezelésének – úgymint a
változások nyilvántartásának, visszavonásának, összehasonlításának és összevonásának – vizsgálata. Ennek keretében egy olyan módszer megtervezése, megvalósítása, valamint térképészeti és térinformatikai alkalmazhatóságának bemutatása, amely kellően hatékonyan tudja modellezni a raszteres, illetve a vektoros formátumú adatok változásainak követését.

A feladat a QGIS nyílt forráskódú térinformatikai szoftver kiegészítése az adatok verziókövetésének funkcionalitásával. A változáskövetés motorját az AEGIS térinformatikai keretrendszer művelet alapú verziókövető modulja biztosítja. Az implementáció C# és Python nyelveken történik.

Publikációk

  • Benjámin Dorogi: Téradatok verziókövetésének megvalósítása Quantum GIS-ben, BSc thesis, 2019.
  • Máté Cserép, Roberto Giachetta: Operation-based revision control for geospatial data sets, FOSS4G Europe 2015, Geomatics Workbooks, vol. 12, pp. 139-153, 2015.
  • Máté Cserép: Téradatok verziókezelésének vizsgálata, MSc thesis, 2013.